Učni listi in predloge nastajajo sproti ob delu z mojimi učenci, ki jih tudi prvi preizkusijo. Nekateri se uporabljajo tudi pri delu v razredu.

Lahko jih natisnete, prosim pa, da jih uporabljate zgolj za dobro svojih otrok.

 

VAJE ZA URJENJE FINE MOTORIKE  

Rezanje po črti (10 listov)

Otrok lahko najprej sledi po ali ob črti s flumastrom (lahko tudi večkrat z različnimi barvami), nato pa reže čim bolj natančno do rdeče črte (stop). Vaje so primerne tudi za utrjevanje ravnih in krivih črt, koordinacije oko - roka, ... Vajo lahko nadgradi tako, da sam nariše podobno (lahko tudi na časopisni ali odpadni papir) in tako vadi tudi samostojno risanje črt. Lahko pa po predlogi polaga "kače" iz plastelina (ki jih seveda naredi sam). Kasneje lahko na enak način utrjuje obliko črk in številk.

 

 

PREPOZNAVANJE GLASOV IN ČRK (1. RAZRED)   

Glas - beseda          

Glasovi v reklamah

Poišči črke - lažje (barvno)

Poišči črke - težje (barvno)

Poišči črke - lažje (čb)

Poišči črke - težje (čb)

 

BRALNI LISTI (1. IN 2. RAZRED)  

 

Vezava dveh črk - glasov poteka tako, da otrok s polžkom - prstom vleče prvi glas, dokler ne pride do drugega. Takrat izgovori še drugega. Vajo ponavlja, dokler ne izgovori obeh glasov vezano.

Pri enobarvni različici lahko otrok sličice tudi pobarva po svoji želji in naredi vajo še bolj "svojo".

 

Vezava dveh črk (M, N, V, L, R, C, Č, S, Š, H, Z, Ž, F in SAMOGLASNIKI) - čb

Vezava dveh črk (M, N, V, L, R, C, Č, S, Š, H, Z, Ž, F in SAMOGLASNIKI) - barvno

Vezava dveh črk (SAMOGLASNIKI in T, J, K, D, P, B, G) - čb

Vezava dveh črk (SAMOGLASNIKI in T, J, K, D, P, B, G) - barvno

Vezava treh črk (samoglasniki in M, N, J, T, L, V)

 

 

Otrok prebere besedo, sledi s prstom ali pa samo z očmi puščici, prebere naslednjo besedo itn. Lahko tudi prepiše.  

Branje povedi AIMNTJ

Branje povedi AIMNTJLVE

Branje povedi OUKPRCČ  

Branje povedi SŠDBH  

Branje povedi FGZŽ  

 

In še čb različice:

Branje povedi AIMNTJ

Branje povedi AIMNTJLVE

Branje povedi OUKPRCČ  

Branje povedi SŠDBH

Branje povedi FGZŽ  

 

 

Zloge izrežete, po želji plastificirate in otrok tvori znane in izmišljene besed. Zraven seveda glasno izgovarja (veže glasove in zloge). Vezavo zlogov uvedemo, ko otrok veže po dve črki (učni listi zgoraj).

Zlogi

 

 

POGOSTE BESEDE   

To so kratke, pogosto uporabljene besede, s katerimi imajo otroci z disleksijo pogosto težave pri črkovanju. S seznamom teh besed jim lahko pomagamo premagati te težave. S temi besedami pa se lahko poigramo tudi malo drugače. Skratka, združimo koristno z zabavnim.

"Pomlad" 2.r

"Fantje v peskovniku", 2.r

BRANJE Z RAZUMEVANJEM     

Otrok prebere navodilo, nato pa izreže in nalepi, pobarva ali nariše, dopolni kot navodilo od njega zahteva. Vaje so dobre ne-le za branje, temveč tudi za urjenje pozornosti in finomotoričnih spretnosti. Nekateri listi so na razpolago v malih (mt) in velikih (vt) tiskanih črkah.

Nariši in pobarvaj po navodilih - morje (7 strani)  

Nariši in pobarvaj po navodilih - dom (10 strani)

Nariši in pobarvaj po navodilih - šola (7 strani)

Nariši ali pobarvaj po navodilih - 16 strani (mt - težje)

Nariši ali pobarvaj po navodilih - 16 strani (VT - lažje)

Sledi navodilom - 10 strani (VT)       

Sledi navodilom - 10 strani (mt)

 Zima   

Sledi navodilom - 8 strani (vt)

Sledi navodilom - 8 strani (mt)

Pomlad (vt)

Pomlad (mt)

 

 

IGRIVO BRANJE Z RAZUMEVANJEM (1.IN 2. RAZRED)                

Vsak komplet vsebuje 64 sličic in prav toliko povedi. Natisnjene liste razrežete po črtah, pomešate, nato pa otrok prebere izbrano poved in ji poišče ustrezen par med sličicami. Lahko se igrate tudi spomin.

Bralne domine - opravila - vprašanja                

Bralne domine - razredna opravila      

Sličica - poved (VT)

Sličica - poved (mt)

Sličica - poved (mt, težje)

Bralne domine (velike in male tiskane črke)         

 

BESEDNI ZAKLAD     

Besede z nasprotnim pomenom     

VAJE SLEDENJA, IZRAŽANJA IN ČASOVNEGA ZAPOREDJA (1. IN 2.RAZRED)

Otrok poišče začetno sliko in o njej pove / zapiše poved (starejšim lahko damo omejitev npr. vsaj štiri, pet, šest,... besed). Z očmi ali s prstom sledi puščici do naslednje itn. do zadnje, kjer zgodbo smiselno zaključi.

 

Zaporedja z besedilom - 5 zgodbic po težavnostnih stopnjah, primerno tudi za urjenje branja z razumevanjem

Jesen

Pomlad - 2 strani

Zima

Zima čb

Deček in žaba

Deklica se igra

Mali detektivi

Dnevi                  

Meseci

 

Otrok potuje od slike (številke, črke) do slike (številke, črke) in jo poimenuje. Najprej s prstom, potem samo z očmi, vedno hitreje.

Liki

Telesa

Števila do 10

Števila do 20

ABECEDA

abeceda

 

Vaje sledenja lahko izvajate tudi na bolj konkretni ravni. Slike, črke, številke, simbole izrežete, jih naključno razporedite po površini, dodajate puščice in izvajate vajo kot na papirju. Uporabljate lahko seveda tudi predmete, družinske fotografije, lesene črke, ...  Skratka, pustite otrokovi in svoji domišljiji prosto pot. 

 

 

MATEMATIKA  

Deli celote - domine                              

Deli celote - sestavljanke

Deli celote - sestavljanke - težje

Deli celote - zima

Mavrični deli celote       

Vrzi kocko in švigni skozi stotiček - počitnic je konec            

Stotični kvadrat čb z rdečimi deseticami

Stotični kvadrat - barvna števila

Orientacije v stotičnem kvadratu malo drugače

Sestavi stotiček          

Gusarsko iskanje zakladov v stotičku

Vrzi kocko in švigni skozi stotiček

Poišči in preštej - matematika     

 

Števila v naslednji predlogah lahko natisnete, otrok jih izreže in jih uporablja kot učne kartice za poimenovanje, prepoznavanje števil do 100, postavljanje različnih zaporedij, štetje naprej in nazaj, po 1, 2, 3, ..., sestavljanje in reševanje računov, igranje spomina, določanje mestnih vrednosti (enice, desetice), razvrščanje po mestnih vrednostih (poišči vsa števila z npr. eno enico, ...) in še veliko drugih aktivnosti. Bolj ustvarjalni starši in otroci pa si lahko izmislite tudi kakšno družabno igro in jo delite z nami.

Števila do 100 čb

Števila do 100 z rdečimi deseticami

Števila do 100 - barvna števila

 

Spodnje predloge lahko uporabite za popestritev učenja, avtomatizacije številski družin do 10 in pa poštevanke. Vsaka vsebuje tudi navodila za delo (igro).

Pari do 10 - rožice

Družine množenja in deljenja - rožice

 

Žabice - poštevanka                  

Žabice - deljenje

Poštevanka v tabeli

Žabice - seštevanje in odštevanje do 10

Množenje in deljenje - tabele za polaganje

     

Spodnje učne liste lahko uporabljate za utrjevanje likov in teles na zabaven način, tudi kot družabno igro.

Vrzi kocko - liki in telesa

Liki okoli nas  

 

VAJE VIDNEGA RAZLIKOVANJA 

Skrite besede - 5 skrivank       

Poišči in preštej - šola

Poišči in preštej - pomlad (lažja različica)

Poišči in preštej - pomlad

Poišči in preštej za dečke   

Poišči in preštej za deklice     

Pobarvaj in preštej  

Poišči črke - lažje (barvno)

Poišči črke - težje (barvno)

Poišči črke - lažje (čb)

Poišči črke - težje (čb)

VAJE VIDNEGA SPOMINA 

 

Poskušaj si zapomniti čimveč znakov za črke, da boš kar najhitreje razvozlal skrivne besede. 

Nadaljuj zaporedje

Najdi skrita zaporedja

Spomin - manjšalnice     

Razkrij pomladanske besede - dopolnjeno

Katera beseda je to? (popravljena verzija z rešitvami)

 

 

VIZUALNO PODOBNE ČRKE  

b-d-p

l-t-f

m-n-u

a-e

a-o

cela abeceda - lažje (barvno)

cela abeceda - težje (bravno)

cela abeceda - lažje (čb)

cela abeceda - težje (čb)

 

VAJE ORIENTACIJE    

Kje najdeš?

Preriši vzorec - lažje

Preriši vzorec - težje

 

GIBAJMO MIGAJMO 

Živalsko gibanje - družabna igra     

 

 

ČRTOVJE 

Predlogo lahko uporabite, če potrebujete barvno črtovje za pisanje ali karo predlogo za matematiko.

barvno črtovje

 

 

UČNI PRIPOMOČKI za "pasjeljubce" se nahajajo pod zavihkom

Tačke pomagačke pri pouku.