Tačkasti pripomočki

Materiali, ki jih najdete tukaj, nastajajo v pričakovanju tačkastih obiskov, bralnih uric, tačkastega pouka, med druženjem s tačkami in ob obujanju spominov. Pri tem sodelujejo tudi učenci, fotografije nastajajo sproti, nekaj pa jih je iz osebnega arhiva prispevala ga. Slavica Mrkun in arhiva Društva Tačke pomagačke.

 

PLAKAT "Tačka da petko" nam pomaga, da se umirimo, pripravimo na delo in ga tudi uspešno zaključimo.

 

Divine in Olijeve  nagradne nalepke so prijetna spodbuda za opravljeno delo.

 

TAČKASTE BRALNE KARTICE so namenjene opazovanju, branju, komunikaciji, urjenju vidnega spomina, pisanju in zabavi. 

SPOMIN s črnimi in belimi tačkami, ki ne služi zgolj urjenju vidnega razlikovanja in pomnenja, temveč tudi branju.

SPOMIN za prepoznavanje pasem.

 

Naslednje predloge imajo enake fotografije, razlikujejo pa se po zahtevnosti povedi, ki jih otrok prireja le-tem.

SLIČICA - POVED (slikopis)

SLIČICA - POVED (velike tiskane črke)

SLIČICA - POVED (male tiskane črke)

SLIČICA - POVED (mtč težje)

 

POIŠČI TAČKASTO BESEDO in POIŠČI IN PREŠTEJ so vaje za urjenje vidnega razlikovanja in pozornosti.

KOCKE S KUŽKI za štetje in računanje, prepoznavanje čustev, gibanje in spodbujanje govornega in pisnega izražanja.

TAČKASTE ŠKARJICE so predloge namenjene urjenju fine motorike. Otrok po sledeh čim bolj natančno potuje s prstom, nato z različnimi pisali in nazadnje s škarjami.

TAČKASTE SENCE - SPOMIN        

TAČKASTE SENCE - DOMINO

TAČKE ŠTEJEJO IN RAČUNAJO DO 10

TAČKASTI PREDLOGI

KAJ JE V ŠKATLI?

KUŽA POSLUŠA

DIVA IN OLI RAČUNATA Z NAMI

 

Branje s tačkami

Projekt Tačke berejo z nami v sodelovanju s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke poteka na naši šoli že peto leto. Prva generacija bralcev je zdaj v petem razredu (do sedaj je imelo to priložnost približno 150 otrok) in se še vedno radi spominjajo svojih bralnih trenutkov s kužki. V šolskem letu 2016/2017 smo s projektom z osrednjim ciljem spodbuditi bralni interes v razredu in doma sodelovali tudi z ZRSŠ v okviru inovacijskih projektov v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ker pa sodelovanje s terapevtskimi psi na naši šoli kaže pozitivne učinke pri individualnih urah branja, skupinskih srečanjih in drugih oblikah pouka, smo se vključili tudi v Mrežo Šolski pes.

 

V projektu sodelujejo učenci in učiteljice 2. razredov, in sicer je do tega šolskega leta potekalo branje v enem razredu individualno z Divo in njeno vodnico Slavico, v drugem pa v manjših skupinah, ki so bile oblikovane glede na bralne spretnosti učencev. Z letošnjim šolskim letom pa k nam prihajata še Oli  in njegova vodnica Jana, kar je za nas izrednega pomena, saj bralne urice tako potekajo tedensko in bodo lahko individualno brali kužku prav vsi drugošolci (74 učencev). Po dva učenca se tako vsak teden udeležita individualnega bralnega srečanja z Divo ali Olijem (vrstni red z učiteljicami določamo sproti glede na bralne spretnosti, najprej tisti, ki že tekoče berejo in tako postopoma do tistih, ki slabo ali pa sploh še ne berejo, kar deluje kot dodatna spodbuda. Načrtujemo, da se bodo učenci s tačkami na bralni urici srečali dvakrat, drugič v manjših skupinah, in tako pokazali svoj napredek. Srečanje z našima pasjima prijateljema je vedno znova zelo pozitivno in učenci se veselijo ponovnega srečanja – vsak si zastavi cilj, kaj bo do naslednjič izboljšal in pokazal Divi oz. Oliju. Razlika kvalitete branja na začetku in koncu srečanja je pri mnogih učencih očitna, učenci berejo pravilneje, bolj tekoče, pri branju psu so sproščeni in aktivni, berejo z veseljem in se tudi pogovarjajo o prebrani vsebini.  Prav tako psu in vodnici z navdušenjem pripovedujejo tudi o branju doma (kako, s kom, zakaj)... Vsem pa je skupno vztrajno glasno branje celih dvajset minut ali celo več in uživanje v prijetni družbi, slabšim bralcem pa tudi ponos, da jim je uspelo. Učenci vsak mesec prejmejo tudi TEMATSKI BRALNI KOLEDAR in tudi tam jih Divina in Olijeva slika spodbujata k branju. Pri mesečnih analizah – refleksijah v razredu z bralnimi koledarji ugotavljamo, da se učenci doma pripravljajo na branje psu in opažamo pozitivno tekmovalnost med učenci, skratka opažamo spremembe v branju in odnosu učencev do branja, pa tudi odzivi staršev so nadvse pozitivni.

 

Del projekta je tudi uvodno spoznavno, družabno srečanje z Divo in Olijem ter njunimi pasjimi prijatelji, ki nam predstavijo pasje poklice in spretnosti, med letom pa priložnostni obiski v razredu, da učenci pokažejo, kako napredujejo z branjem in nasploh učenostmi. Ob koncu šolskega leta načrtujemo zaključno srečanje, na katerega se z učenci pripravljamo s peko pasjih piškotov, izdelovanjem pasjih igrač in še drugimi oblikami pasje obarvanih aktivnosti. Seveda ob tej priložnosti pokažemo tudi bralni napredek, ki je bistvo projekta. Naš skupni cilj je, da ob tej priložnosti vsak glasno prebere del izbrane pasje zgodbe pred razredom in našima zvestima poslušalcema in motivatorjema Divo in Olijem.

 

Ker pa se je v preteklosti pokazalo, da so učenci ostalih razredov razočarani, ker niso vključeni v pasje dogodke, smo projekt pred dvema letoma razširili tudi v prve razrede. Tam organiziramo spoznavno srečanje, kjer učenci spoznajo različne pasme psov, nego, prehrano, rokovanje s psom,... Najbolj neprecenljiv je neposredni stik preko božanja in poslušanja pasjega srčnega utripa. Prav tako se Diva in Henrik z vodnicama odpravita v "nadzor" in pripravita učence na bralne urice v drugem razredu. Občasno izvedemo tudi krajše obiske v tretjih in četrtih razredih - s poudarkom na branju ter terapevtske ure z učenci s posebnimi potrebami, kar ima še prav posebno dodano vrednost. Izvedli pa smo tudi že ure športa, ki so bile prava popestritev.

 

Sicer pa so Tačke postale prava atrakcija naše šole. Tudi drugi učenci in učitelji komaj čakajo, da se spet pojavijo na naših hodnikih in ti kratki trenutki stika s psom so najboljši dokaz, kako zelo nam primanjkuje stika z živimi bitji, brezpogojne ljubezni. Vsega tega brez prostovoljk Tačk pomagačk ne bi mogli izkusiti.

  Helena Kokot 

specialna pedagoginja

vodja projekta na šoli

   

Zaključek v živo

Učenci izbirnega predmeta Vzgoja za medije: televizija so pod vodstvom mentorja Andreja Koritnika zaključno srečanje tudi posneli in naredili filmček, ki si ga lahko ogledate na 

http://www.youtube.com/watch?v=M4j4pMr5D6o

Inovacijski projekt

 

Soglasje strašev za pouk s prisotnostjo psa

 

 

Dokumenti projekta "Tačke berejo z nami"     2016/2017                                                                 

Polletno poročilo

Letno poročilo

Drugošolci berejo Divi in Oliju 2018/2019

Tudi tako se lahko učimo

To smo mi »

Individualni pouk s prav posebnimi pomočniki

O našem sodelovanju s Tačkami pomagačkami so pisali

Odkar Tačke sodelujejo pri pouku na naši šoli, je bilo pri nas na obisku kar nekaj ljudi, ki jih zanima, kako potekajo naša druženja, bralne urice in učne ure s tačkami. 

 

Vikend paket RTV SLO1

(12. 5. 2019)

 

revija Sledi

(št. 10, september 2017)

Vse bo: v redu

(oktober 2017)

revija Sledi 

(št. 9, november 2016)

MMC - Bansi

MMC - Živalski otok

NG Junior Slovenija

(november 2016 - tiskana izdaja)

Turbulenca

oddaja Turbulenca

revija Sledi

(št. 8, november 2015)

Kontaktni obrazec

Ime:
 
E-naslov:
 
Zadeva:
 
Vsebina:
 
Pošlji