Osnovna šola Prežihovega Voranca

Razporeditev

Razporeditev učilnic in kabinetov po šoli preverite na tej povezavi.

Preverite lahko tudi razporeditev šolskih ur (zavihek Šolski zvonec).

Dopoldanske govorilne ure 2018/19

RAZREDNIKI

RAZRED

RAZREDNIK

TERMIN

UČILNICA

1. a

Ema Hladnik

PONEDELJEK, 5. šol. ura

5

1. b

Maruša Veber

SREDA, 7.15 - 8.00

7

2. a

Petra Kukec

ČETRTEK, 4. šol. ura

kabinet OPB

2. b

Eva Staver

ČETRTEK, 5. šol. ura

3

3. a

Mara Merljak

ČETRTEK, 5. šol. ura

kabinet OPB

3. b

Irena Ham

PONEDELJEK, 13:00–13:45

kabinet OPB

3. c

Ingrid Marolt

PONEDELJEK, 5. šol. ura

kabinet OPB

4. a

Laura Borak

TOREK, 2. šol. ura

28

4. b

Marija Buda

ČETRTEK, 2. šol. ura

31

5. a

Anamarija Kreutz

PONEDELJEK, 3. šol. ura

45

5. b

Bruna Antauer

SREDA, 3. šol. ura

48

6. a

Mateja Flajs

SREDA, 5. šol. ura

46

6. b

Helena Kurent

ČETRTEK, 4. šol. ura

69

7. a

Damjan Perš

PONEDELJEK, 4. šol. ura

84

7. b

Tea Kranjc

ČETRTEK, 4. šol. ura

57

8. a

Katarina Gostinčar

TOREK, 2. šol. ura

54

8. b

Rosana Uršič

SREDA, 2. šol. ura

83

9. a

Olga Košorok

SREDA, 4. šol. ura

66

9. b

Polonca Štefanič

SREDA, 2. šol. ura

70

Dopoldanske govorilne ure 2018/19

NERAZREDNIKI

UČITELJ/ICA

POUČUJE

TERMIN

UČILNICA

Danilovska Sara

specialna pedagoginja

SREDA, predura

kabinet

Gale Dorica

OPB

TOREK, 5. šolska ura

kabinet OPB

Hladnik Marjan

OPB

PONEDELJEK, 5.šolska ura

kabinet OPB

Hladnik Štefan

GUM, OPZ, MPZ

TOREK, 3. šolska ura

72

Jaklič Janja

BIO, KEM, NAR, POK

SREDA, 2. šolska ura

68

Kokot Bujanovič Helena

specialna pedagoginja

PETEK, predura

kabinet

Končan Kristiane

OPB

ČETRTEK, 5. šolska ura

kabinet OPB

Kopač Jasna

2. učitelj v 1. r

PETEK, 9.15 - 10.00

kabinet OPB

Koritnik Andrej

SLJ, TEV

TOREK, 3. šolska ura

65

Kunčič Špela

OPB

SREDA, 5. šolska ura

kabinet OPB

Ložar Borko Alenka

LUM, OPB

PETEK, 4. šolska ura

81

Maležič Marinka

TJA

PONEDELJEK, 2. šolska ura

80

Mauhar Martina

2. učitelj v 1. r

PONEDELJEK, 9:00 do 9:45

kabinet OPB

Oblak Ina

ŠPO

PONEDELJEK, 3. šolska ura

kabinet ŠPO

Pugelj Nina

OPB

SREDA, 5. šolska ura

kabinet OPB

Rozman Anže

MAT, TIT, RAČ

ČETRTEK, 1. šolska ura

kabinet RAČ

Skrt Karmen

TJA, OPB

PONEDELJEK, 4. šolska ura

kabinet OPB

Stanič Dragica

GOS, NAR, organizator prehrane

TOREK, 1. šolska ura

39

Troppan Andreja

OPB

PONEDELJEK, 5. šolska ura

kabinet OPB

Zorec Metka

TJF

SREDA, 1. šolska ura

56

Zorko Klara

OPB

SREDA, 5. šolska ura

kabinet OPB

Žvikart Tadej

ŠPO, ŠZD, ŠSP, IŠP

TOREK, 4. šolska ura

kabinet ŠPO

Popoldanske govorilne ure 2018/19

Govorilne ure bodo vsak tretji torek v mesecu od 16:00 do 18:00 ure za razredno in predmetno stopnjo, možen pa je tudi drugačen dogovor z razredniki. Zadnje popoldanske govorilne ure bodo maja, junija jih ni

 

MESEC

RODITELJSKI SESTANEK

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

SEPTEMBER

6. september 2018  1. in 5. razred

11. september 2018 od 6. do 9. razred in 3. razred

13. september 2018 od 2. do 4. razred

 

OKTOBER

 

16. oktober 2018

NOVEMBER

 

20. november 2018

DECEMBER

 

18. december 2018

JANUAR

 

22. januar 2019

FEBRUAR

19. februar 2019 od 1. do 5. razreda

21. februar 2019 od 6. do  9. razreda

 

MAREC

 

19. marec 2019

APRIL

 

16. april 2019

MAJ

 

21. maj 2019

JUNIJ

po dogovoru

po dogovoru