Interesne dejavnosti

Na šoli bomo organizirali v tem šolskem letu večje število interesnih dejavnosti. Nekatere bodo izvajali naši učitelji, nekatere zunanji sodelavci, nekatere pa tudi društva, ki jim bomo oddali samo prostor. 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši učitelji in zunanji sodelavci (študentje), so brezplačne. O ceni dejavnosti, ki jih izvajajo društva, pa se boste dogovorili sami. Interesne dejavnosti bodo začele delovati oktobra, končale pa se bodo maja.

Otroci se naj ne prijavijo k preveč dejavnostim, da ne bodo preobremenjeni.