Osnovna šola Prežihovega Voranca

 

RAZREDNIKI

2017/18

 

RAZREDNA STOPNJA

 

 

RAZRED

 

RAZREDNIK/ČARKA

2. UČITELJICA V 1. RAZREDU

UČITELJ/ICA V OPB

1. a

 

EMA HLADNIK

 

 

 

 

NUŠKA FAVAI

 

JASNA KOPAČ

NINA PUGELJ

1. b

 

MARUŠA VEBER

 

ANDREJA TROPPAN

 

 

 

 

2. a

 

PETRA KUKEC

 

 

KARMEN SKRT

2. b

 

INGRID MAROLT

 

 

KRISTIANE KONČAN

2.  c

 

EVA STAVER

 

 

ŠPELA KUNČIČ

 

 

 

 

3. a

 

MARA MERLJAK

 

 

KLARA ZORKO

3. b

 

IRENA HAM

 

 

MARJAN HLADNIK

 

 

 

 

4. a

 

MILOJKA KRAMBERGER

 

 

ANDREJA TROPPAN

4. b

 

MARIJA BUDA

 

 

MERILIN ŠUT

 

 

 

 

5. a

 

ANAMARIJA KREUTZ

 

 

DORICA GALE

5. b

 

BRUNA ANTAUER

 

PREDMETNA STOPNJA

 

 

RAZRED

 

RAZREDNIK/ČARKA

6. a

 

DAMJAN PERŠ

 

6. b

 

TEA KRANJC

 

 

 

7. a

 

KATARINA GOSTINČAR

 

7. b

 

ROSANA URŠIČ

 

 

 

8. a

 

OLGA KOŠOROK

 

8. b

 

POLONCA ŠTEFANIČ

 

 

 

9. a

 

MATEJA FLAJS

 

9. b

 

JANJA JAKLIČ

 

 

 

NADOMESTNI RAZREDNIKI