Osnovna šola Prežihovega Voranca

Šolski sklad

Šolski sklad

 

Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana deluje že devetnajsto šolsko leto. Njegov namen je pridobivanje sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, financiranje in vzdrževanje nadstandardne opreme in sofinanciranje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega dela, in kot taki niso predmet financiranja iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Mestne občine Ljubljana.

 

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da Šolski sklad dejansko sledi potrebam učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

 

V šolskem letu 2017/2018 Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo Roman Završek (predsednik), Grega Peljhan in Andrej Fajfar s strani staršev ter Dorica Gale, Katarina Gostinčar, Irena Ham in Damjan Perš s strani šole.

 

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva Šolski sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

 

V šolskem letu 2016/2017 je Šolski sklad zbiral sredstva s prodajo voščilnic (1.144,90 €), z donacijami (455,08 €) in s prostovoljnimi prispevki staršev (6.831,01 €). Skupaj je bilo zbranega 8.430,99 €. Za plačilo dni dejavnosti, šole v naravi, taborov v okviru izbirnih predmetov in šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših družin je bilo namenjeno 1.757,39 €. Šolski sklad je financiral nakup mobilnega telefona (za šolo v naravi, ekskurzije in tabore), materiala za bazar, igrač za oddelek 1. c in oddelke podaljšanega bivanja od 1. do 4. razreda, materiala za tunike (za izvedbo gledaliških iger v okviru pouka latinščine), informacijsko-komunikacijske tehnologije (trije kompleti interaktivnih tabel vključno z montažo za učilnice zgodovine, geografije in angleščina št. 54; projektor za oddelek 2. b; trije nosilci za projektor za oddelke 1. b, 2. a in 2. b; projekcijsko platno za oddelek 2. b) ter nakup in montažo treh klimatskih naprav za učilnice zgodovine, geografije in angleščine št. 80 v skupni vrednosti 11.344,08 €. Razlika odhodkov nad prihodki v višini 2.913,89 € je bila pokrita iz rezerv iz predhodnega šolskega leta.

 

V šolskem letu 2017/2018 si je Šolski sklad zastavil, da bo z zbranimi sredstvi (so)financiral:

–        osnovni in razširjeni program učencem iz socialno šibkejših družin,

–        nakup didaktičnega materiala in opreme (za trim kabinet),

–        posodobitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (projektorji s projekcijskimi platni in nosilci za projektor za oddelke 4. a, 4. b, 5. a in 5. b in učilnico matematike št. 47; trije računalniki za računalniško učilnico in računalnik za učilnico francoščine),

–        strokovne ekskurzije in tabore in

–        morebitne druge sorodne aktivnosti.

 

V ta namen je staršem bilo ponujeno soglasje, s katerim bi prispevali mesečno 2,00 € za delovanje Šolskega sklada. Prispevek nikakor ni obvezen, hkrati pa so zelo zaželjeni in bodo nujno potrebni tudi bistveno večji prispevki. Šolski sklad zagotavlja anonimnost donatorjev in njihovih prispevkov, razen kadar donator želi objavo.

 

Prosimo vas, da s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev Šolskega sklada. Svoje prostovoljne prispevke lahko kadarkoli nakažete na poslovni račun OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana št. 01261-6030661012 in kot namen nakazila navedete »DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU«.

Ob koncu šolskega leta bo Šolski sklad pripravil poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih, ki bo predstavljeno na svetu staršev.

 

Za pomoč in nakazana sredstva se vam člani Upravnega odbora Šolskega sklada vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada

OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana