Osnovna šola Prežihovega Voranca

Šolska knjižnica

OŠ Prežihovega Voranca

Knjižnica ima 22.870 aktivnih enot gradiva. Večji del je v knjižnici, strokovna in poučna literatura za učitelje pa v kabinetih. Uporabniki imajo prost dostop do knjižnega gradiva. Strokovna in poučna literatura sta razvrščeni po sistemu UDK, leposlovje pa po starostnih stopnjah: C, P, M in po abecedi.