Osnovna šola Prežihovega Voranca

Spletna stran:
www.voranc.si

E-pošta:
tajnistvo@o-pv.lj.edus.si

Transakcijski račun:
01261-6030661012

Davčna številka:
32732686

Kontakti

OŠ Prežihovega Voranca

Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana.

 

Tajništvo:

Blanka Meden

(01) 244 32 50

Faks:

(01) 244 32 59

 

 

Zbornica:

(01) 244 32 57 

 

 

E-pošta:

tajnistvo@o-pv.lj.edus.si

 

 

Spletna stran:

http://www.voranc.si/

 

 

Transakcijski račun:

01261-6030661012

 

 

Davčna številka:

32732686

 

 

Ravnatelj:

Marjan Gorup              (01) 244 32 53

Pomočnica ravnatelja:

Karmen CigaleKunič  (01) 244 32 52

 

 

Predsednica Sveta šole:

Metka Zorec

Predsednik Sveta staršev:

Matej Batič

Predsednik Šolskega sklada:

Roman Završek

 

 

Računovodstvo:

Martina Jerina

 

Irena Pušnik                      (01) 244 32 55

 

 

Knjižnica:

Vilma Grmovšek Simončič

(01) 244 32 54

 

 

Psihologinja:

Petra Veber Tasič          (01) 244 32 56

Petra Mustar                     01/ 320 9738

Specialna pedagoginja; defektologinja:

Helena Kokot Bujanovič (01) 244 32 58

Jana Petek                      031 743 447

 

 

 

Zobozdravstvena ambulanta:

Andreja Kosem, dr. den. med.

Alenka Gabrovšek

(01) 252 78 85

 

 

Šolski dispanzer:

Jona Rakuš, dr. med.