Osnovna šola Prežihovega Voranca

Kontakti

Tajništvo

Blanka Meden

(01) 244 32 50

Faks

(01) 244 32 59

Zbornica

(01) 244 32 57 

E-pošta

tajnistvo@o-pv.lj.edus.si

Transakcijski račun

01261-6030661012

Davčna številka

32732686

Ravnatelj

Marjan Gorup

(01) 244 32 53

Pomočnica ravnatelja

Karmen Cigale Kunič

(01) 244 32 52

Predsednica Sveta šole

Metka Zorec

Predsednica Sveta staršev

Andreja Terčelj

Predsednik Šolskega sklada

Alenka Volk

Računovodstvo

Martina Jerina, Irena Pušnik

(01) 244 32 55

Knjižnica

Vilma Grmovšek Simončič

(01) 244 32 54

Psihologinji

Sara Marn

(01) 244 32 56

Petra Mustar

(01) 320 97 38

Specialni pedagoginji

Helena Kokot Bujanovič 

(01) 244 32 58

Sara Danilovska

031 743 447

Zobozdravstvena ambulanta

Andreja Kosem, dr. den. med.

Alenka Gabrovšek, med. sestra

Povezava do urnika in obvestil

(01) 252 78 85

Šolski dispanzer

Jona Rakuš, dr. med.

(01) 472 38 12

(01) 472 38 16