CENA PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2019/20

DOPOLDANSKA MALICA 1.–9. razred 0,80 €
KOSILO 1.–3. razred
4.–9. razred
3,00 €
3,10 €
POPOLDANSKA MALICA 1.–5. razred 1,08 €
CENA KOSILA ZA OSEBJE   3,50 €