Osnovna šola Prežihovega Voranca

Načrt šolskega okoliša in varnih šolskih poti

Šolski okoliš

OŠ Prežihovega Voranca

Šolski okoliš opredeljuje Odlok o šolskem okolišu, ki ga je izdala Mestna občina Ljubljana. Vse navedene ulice se nahajajo v strogem centru, zato je avtohtonega prirastka razmeroma malo in vpisujemo otroke tudi iz drugih predelov ljubljanske občine.


Kersnikova ulica
od 1 do 12

Knafljev prehod 1

Kongresni trg od 1 do 15

Kratka steza 1, 2

Križevniška ulica od 1 do 10, 12, 14, 16

Novi trg od 1 do 6

Peternelova ulica 2

Plečnikov trg 1, 2

Pod turnom 3, 4, 5

Prežihova ulica 1, 2, 4, 6, 8

Prešernov trg 1, 2, 3

Prešernova cesta 20, 22, 27, 29

Puharjeva ulica od 1 do 10

Rimska cesta od 1 do 7

Salendrova ulica 2, 4, 5, 6

Slovenska cesta, parne od 6 do16, neparne od 19 do 27, od 28 do 33, neparne od 35 do 55


Soteska
1, 4, 6, 8, 10

Štefanova ulica od 1 do 6, 8, 9, od 11 do 15

Šubičeva ulica 1,1/a, 2, 4, 6, 8, 10

Tivolska cesta 25, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 50

Tomšičeva ulica od 1 do 9, 12, 14

Trg francoske revolucije od 1 do 7

Turjaška ulica 1, 2

Ulica Josipine Turnograjske 8

Vegova ulica od 1 do 8, 10, 12

Vošnjakova ulica od 1 do 10, 12, 14, 16

Wolfova ulica od 1 do 6, 8, 8/a, 10,10/a, 12, 14

Židovska steza 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Židovska ulica od 1 do 8

Župančičeva ulica od 1 do 14


Beethovnova 
od 1 do 14

Breg, parne od 2 do 22

Cankarjeva cesta od 1 do 15, parne od 16 do 20

Celovška cesta 3

Cesta 27. aprila 2

Čevljarska ulica 1, 2, 4

Čopova ulica, neparne od 1 do 11

Dvoržakova ulica 5, 6, od 8 do 13

Dvorni trg 1, 2

Emonska cesta 2, 4

Gledališka stolba 1, 2, 3

Gosposka ulica od 1 do 19

Gosposvetska cesta od 1 do 10, 12, 13, 17

Gregorčičeva ulica od 1 do 7, 8, 10, 12

Hribarjevo nabrežje, neparne od 1 do 11

Jurčičev trg 1, 2, 3