Osnovna šola Prežihovega Voranca

Delovni čas

Šolska knjižnica

Knjižnica je odprta vsak dan, od ponedeljka do petka in sicer od 7.00 do 14.00 ure, ob torkih in četrtkih do 14.30 ure.

Pokličite nas

Tajništvo:

Blanka Meden
(01) 244 32 50

Faks:
(01) 244 32 59

Zbornica:

(01) 244 32 57

 

Vsi ostali kontakti ›

Vprašajte nas

Ime:
 
E-naslov:
 
Vsebina:
 
Pošlji

Delovni čas in knjižnični red

OŠ Prežihovega Voranca

Učenci si lahko izposojajo knjige:

 • vsako jutro od 7.30 do 8.15
 • ob ponedeljkih, sredah in petkih od 11.00 do 14.00
 • ob torkih in četrtkih od 11.00 do 14.30.

Med poukom je knjižnica za izposojo zaprta zaradi urejanja knjižničnega fonda in izvajanja pedagoških ur knjižne in knjižnične vzgoje.

V okviru pouka se v knjižnici izvajajo pedagoške ure knjižne in knjižnične vzgoje  
(KIZ – knjižno informacijska znanja), 3 – 4 ure na oddelek v šolskem letu

Napotki obiskovalcem knjižnice

V čitalnici lahko učenci berejo, se učijo ali preko medmrežja iščejo poučne informacije. V spremstvu učitelja si lahko ogledajo poučne, igrane in risane filme. Na dom izposojamo leposlovje in poučno gradivo, razen enciklopedij, slovarjev in leksikonov, ki so namenjeni uporabi v čitalnici.

 • V knjižnici smo tiho, da ne motimo drugih.
 • Lovljenje, vpitje in hranjenje v knjižnici ni dovoljeno.
 • S seboj nosimo člansko izkaznico.
 • S pomočjo knjižničarke ali samostojno izberemo želeno gradivo in ga damo knjižničarki.
 • Knjig in drugega gradiva ne odnašamo brez njenega dovoljenja.
 • Pazimo, da gradiva ne pomešamo.
 • Gradivo se izposoja za 21 dni. Izposojeno gradivo lahko podaljšamo za še 21 dni.
 • Za izgubljeno ali poškodovano gradivo prinesemo novo enako knjigo, gradivo enake vrednosti ali denar v višini vrednosti izgubljenega gradiva.
 • Knjigo lahko tudi rezerviramo, če to ni knjiga za domače branje. Rezervirana knjiga te čaka 3 dni in ji ne moreš podaljšati roka izposoje.
 • Članstvo je brezplačno. Člani postanejo vsi učenci ob vstopu v prvi razred oz. ob vpisu v našo šolo.