Osnovna šola Prežihovega Voranca

Učbeniški sklad

 

 

Učencem šola izposoja veljavne učbenike iz sklada, ki ga je ustanovila s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

Najpozneje do 19. junija bomo evidentirali število učencev, ki si želijo izposoditi učbenike za naslednje šolsko leto, da pravočasno nabavimo nove. V šolskem letu 2017/2018 si bodo učenci od četrtega do devetega razreda brezplačno izposodili učbenike, saj bo stroške poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prvošolčki bodo prvi šolski dan dobili brezplačno vsa učna gradiva.

SEZNAM 2017/18