Osnovna šola Prežihovega Voranca

Pokličite nas

Tajništvo:

Blanka Meden
(01) 244 32 50

Faks:
(01) 244 32 59

Zbornica:

(01) 244 32 57

 

Vsi ostali kontakti ›

Subvencionirano kosilo učencev – spremembe od 1. 1. 2016

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.  Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016, do 31. 12. 2015 pa bo subvencija kosila učencev enaka kot doslej.

Prehrana in jedilnik

Prehrana

  • Šola organizira za učence dva obroka - dopoldansko malico in kosilo, učenci razredne stopnje pa imajo v podaljšanem bivanju ob 14.45 še popoldansko malico.
  • Če imajo učenci dietno prehrano, starši predložijo zdravniško potrdilo. Cena te prehrane je nekoliko višja.
  • Učenci malicajo v matičnih razredih ob prisotnosti razrednika, ki skrbi za kulturno zaužitje hrane, kosijo pa v jedilnici.
  • Plačilo prehrane je možno prek položnice ali trajnika. Šola izda učencem položnico za prehrano do 10., rok plačila pa je 20. v mesecu.
  • Učenci predmetne stopnje, ki so naročeni na kosilo, prejmejo kartonček, ki ga morajo do 5. v mesecu potrditi v računovodstvu. Z njim v jedilnici vsakodnevno dokažejo, da so naročeni na kosilo.
  • Če so zapadle obveznosti neporavnane, se učenci ne morejo prijaviti na prehrano za naslednji mesec