KOLEDAR TEKMOVANJ 2019/2020

Tekmovanje

Šolsko

Regijsko

Državno

Matematika za Vegovo priznanje

19. 3. 2020 ob 13.00

 

18. 4. 2020 ob 9.00

Logika

26. 9. 2019

 

19.10.2019

Fizika za Stefanovo priznanje

5. 2. 2020 ob 13.00

27. 3. 2020 ob 14.00

9. 5. 2020 ob 10.00

Astronomija za Dominkovo priznanje

5. 12. 2019 ob 13.00

 

11. 1. 2020 ob 10.00

Razvedrilna matematika

4. 12. 2019 ob 14.00

 

1. 2. 2020 ob 9.00

Naravoslovje (Kresnička)

5. 2. 2020 ob 13.00

 

 

Biologija za Proteusovo priznanje

16.10.2019

ob 13.00

 

29.11.2019

ob 15.00

Kemija za Preglovo priznanje

20.1.2020

ob 13.00

 

4. 4. 2020

ob 10.00

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

11.10.2019

ob 13.00

 

16.11.2019

ob 10.00

Slovenščina za Cankarjevo priznanje

12. 11. 2019 ob 13.30

9. 1. 2020 ob 14.00

7. 3. 2020 ob 10.00

Slovenščina za Cankarjevo priznanje Mehurčki

2. 4. 2020 ob 11.00

 

 

Geografija

11. 12. 2019 ob 14.00

13. 2. 2020 ob 14.00

17. 4. 2020 ob 10.00

Angleščina 9. raz.

14. 11. 2019 ob 13.00

15. 1. 2020 ob 14.00

17. 3. 2020 ob 14.00

Angleščina 8. raz.

21. 10. 2019 ob 13.00

 

25. 11. 2019 ob 14.00

Angleščina 7. raz.

31.1.2020

 

 

Nemščina 9. razred

21. 11. 2019 ob 13.00

 

12. 3. 2020 ob 14.00

Francoščina

23.11.2019

 

27. 3. 2020

Zgodovina

3. 12. 2019 ob 13.00

4. 2. 2020 ob 14.00

14. 3. 2020 ob 10.00

Vesela šola

11. 3. 2020 ob 13.00

 

8. 4. 2020 ob 14.00

BOBER

11. -15. 11. 2019

 

18.1.2020

Računalništvo - LOGO

14. 3. 2020

   

Računanje je igra

     

Tekmovanje iz prve pomoči

24. 3. 2020

   

Srečanje mladih raziskovalcev

 

 

18. 5. 2020