Osnovna šola Prežihovega Voranca

Organizacija pouka

OŠ Prežihovega Voranca 

razpored prostorov