Osnovna šola Prežihovega Voranca

Tekmovanja

 

 

KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

PODROČJE

 

TEKMOVANJE

 

 

DATUM TEKMOVANJA

 

LOGIKA

 

šolsko

državno

28. september 2017

21. oktober 2017

 

MATEMATIKA

ZA VEGOVO PRIZNANJE

 

šolsko

državno

15. marec 2018 ob 13.00

21. april 2018 ob 9.00

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU

 

šolsko

 

15. marec 2018

 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

šolsko

državno

 

5. oktober 2017 ob 14.00

18. november 2017 ob 10.00

 

FIZIKA

ZA STEFANOVO PRIZNANJE

 

šolsko

področno

državno

6. februar 2018 ob 13.00

16. marec 2018 ob 14.00

14. april 2018 ob 10.00

 

KRESNIČKA

 

šolsko

 

6. februar 2018 ob 13.00

 

 

ASTRONOMIJA

ZA DOMINKOVO PRIZNANJE

 

šolsko

državno

7. december 2017 ob 13.00

6. januar 2018 ob 10.00

 

KEMIJA

ZA PREGLOVO PRIZNANJE

 

šolsko

državno

15. januar 2018

24. marec 2018

 

BIOLOGIJA

ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

šolsko

državno

25. januar 2018

17. marec 2018

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O

SLADKORNI BOLEZNI

šolsko

državno

14. oktober 2017

19. november 2017

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

 

šolsko

področno

državno

12. december 2017

24. januar 2018

10. marec 2018

 

ANGLEŠČINA

 

7. razred:

šolsko

državno

 

31. januar 2018

28. februar 2018

8. razred:

šolsko

državno

 

16. oktober 2017

20. november 2017

9. razred:

šolsko

regijsko

državno

 

15. november 2017 ob 13.00

18. januar 2018  ob 14.00

20. marec 2018 ob 14.00

 

NEMŠČINA

 

9. razred:

šolsko

 državno

22. november 2017 ob 13.00

13. marec 2018 ob 14.00

 

FRANCOŠČINA

 

9. razred:

šolsko

 državno

marec 2018

april 2018

ZGODOVINA

šolsko

področno

državno

5. december 2017 ob 13.00

1. februar 2018 ob 14.00

17. marec 2018 ob 10.00

GEOGRAFIJA

šolsko

področno

državno

16. januar 2018 ob 14.00

7. marec 2018 ob 13.00

13. april 2018 ob 11.00

 

VESELA ŠOLA

 

šolsko

državno

marec 2018

april 2018

CICI VESELA ŠOLA

šolsko

 

april 2018

 

KAJ VEŠ O PROMETU

 

področno

državno

maj, junij 2018

 

RAČUNALNIŠTVO - LOGO

državno

marec 2018

 

RAČUNANJE JE IGRA

 

maj 2018

 

EKIPNO TEKMOVANJE IZ PRVE POMOČI

 

april 2018

DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

 

maj 2018,

  MURSKA SOBOTA