Osnovna šola Prežihovega Voranca

KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2018/19

PODROČJE

TEKMOVANJE

DATUM TEKMOVANJA

LOGIKA

šolsko

državno

27. september 2018

20. oktober 2018

MATEMATIKA ZA VEGOVO PRIZNANJE

šolsko

državno

21. marec 2019 ob 13.00

13. april 2019 ob 9.00

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

šolsko

državno

3. december 2018 ob 14.00

26. januar 2019 ob 9.00

FIZIKA ZA ŠTEFANOVO PRIZNANJE

šolsko

regijsko

državno

6. februar 2019 ob 13.00

15. marec 2019 ob 14.00

6. april 2019 ob 10.00

SLOVENŠČINA (MEHURČKI)

šolsko

5. 4. 2019 ob 11.00

ASTRONOMIJA ZA DOMINKOVO PRIZNANJE

šolsko

državno

Izbitno/testi MO

6. december 2018 ob 13.00

12. januar 2019 ob 10.00

4. maj 2019 on 10:00

KEMIJA ZA PREGLOVO PRIZNANJE

šolsko

državno

21. januar 2019

30. marec 2019

BIOLOGIJA ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

šolsko

državno

17. oktober 2018

11. november 2018

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

šolsko

državno

12. oktober 2018 ob 13:00

17. november 2018 ob 10:00

SLOVENŠČINA ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

šolsko

področno

državno

11. december 2018

23. januar 2019

9. marec 2019

ANGLEŠČINA

7. razred

šolsko

državno

 

31. januar 2019

28. februar 2019

8. razred

šolsko

državno

 

15. oktober 2018 ob 13:00

19. november 2018 ob 14:00

9. razred

šolsko

regijsko

državno

 

14. november 2018 ob 13.00

17. januar 2019  ob 14.00

20. marec 2019 ob 14.00

NEMŠČINA

9. razred

šolsko

 državno

 

22. november 2018 ob 13.00

12. marec 2019 ob 14.00

FRANCOŠČINA

šolsko

 državno

februar 2019

marec 2019

ZGODOVINA

šolsko

področno

državno

4. december 2018 ob 13.00

5. februar 2019 ob 14.00

16. marec 2018 ob 10.00

GEOGRAFIJA

šolsko

področno

državno

15. januar 2019 ob 14.00

6. marec 2019 ob 14.00

12. april 2019 ob 12.00

VESELA ŠOLA

šolsko

državno

13. marec 2019

10. april 2019

ACM BOBER

šolsko

državno

12. - 16. november 2018

21. januar 2019