Osnovna šola Prežihovega Voranca

Svet zavoda

OŠ Prežihovega Voranca

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet  predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

 
predsednica: Metka Zorec
podpredsednica: Tamara Gliha

Predstavniki ustanovitelja so:

Tamara Gliha, Azra Handanagić Junuzović, Darjo Rot

Predstavniki šole so:

Rosana Uršič, Gašper Traunšek, Katarina Gostinčar, Jasna Kopač in Metka Zorec.

Predstavniki staršev so:

Nataša Battestin Kezele, Tina Šturm Mikovič, Evgen Škafar.