Osnovna šola Prežihovega Voranca

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
Vzgoja in izobraževanje
Organigram zavoda
Organigram zavoda
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Odgovorna oseba:
Marjan Gorup, ravnatelj
tel.: (01) 244 32 53
e-naslov: marjan.gorup@guest.arnes.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa
Notranji predpisi
Letni delovni načrt
Navodila o gibanju knjigovodskih listin na OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Poslovnik o delu šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Pravila izdaje, obdelave in obračunavanja potnih nalogov
Pravila o prilagajanju šolski obveznosti OŠ
Pravila šolske prehrane OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Pravilnik o popisu OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Pravilnik o računovodstvu OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Pravilnik o rednem letnem popisu v OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o statusu športnika
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
Pravilnik o šoli v naravi
Sklep o blagajniškem maksimumu OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Vzgojni načrt OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Državni predpisi
Zakoni in pravilniki:
 
 
Druge povezave:
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
Trenutno ni predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Letni delovni načrt OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
Poslovno poročilo OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
Imenovanje ravnatelja
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam zbirk
Popis nepremičnin