Osnovna šola Prežihovega Voranca

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane

 Šolska prehrana - jedilnica

OŠ Prežihov Voranc

DOPOLDANSKA MALICA

 

Učenci 1. a  in 1. b malicajo v jedilnici ob 9:00.

 

Učenci 2. r in 3. r malicajo v jedilnici po drugi šolski uri.

Učenci od 4. r . do 9. razreda malicajo v razredih po drugi šolski uri.

 

Dežurni učenciodidejo iz jedilnice, ko pospravijo mizepo malici.

 

KOSILO

 

KOSILOse deli od 12:00 do 14:15.

 

 

POPOLDANSKA MALICA

 

Prevzempopoldanske malice je od 13:30 do 13:45.

 

JEDILNICAse zapre ob 14:15 za vse učence.

 

 

UČENCIste se dolžni primerno vesti v jedilnici.

Tiho in mirno čakajte v vrsti na kosilo, hodite počasi in skrbite za varnost.

 

TORBE v času kosila pospravite v bokse ali jih zložite ob steno.

Po kosilu je vsak dolžan  pospraviti za seboj posodo in pladenj.

 

UČENEC je dolžan imeti spoštljiv odnosdo hrane in oseb, ki so v jedilnici in kuhinji.