Osnovna šola Prežihovega Voranca

obrazec za prehrano 2017

obrazec:

prijava učenca na šolsko prehrano - (OBRAZEC novi)

Prijava in odjava prehrane

OŠ Prežihov Voranc

Prijava na šolsko prehrano

Starši učencev praviloma v mesecu juniju oddajo pisno prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto, lahko pa jo oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom.

Odjava posameznih obrokov

Posamezni obrok je potrebno odjaviti v tajništvu (tel. 01 244 32 50) ali v računovodstvu šole (tel. 01 244 32 55) do 8. ure zjutraj in je odsotnost upoštevana pri obračunu za naslednji dan.