Osnovna šola Prežihovega Voranca

Tekmovanje Bober 2018/19

Mednarodno tekmovanje iz računalniskega razmisljanja

Tekmovanje je namenjeno učencem, ki jih zanimajo teme s področja računalništva oz. informatike. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci - tudi tisti, ki še niso obiskovali predmetov s področja računalništva.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 12. do 16. novembra 2018 med 7. in 19. uro v terminih, ki jih bo šola še določila. Na njem lahko sodelujejo učenci od 4. razreda osnovne šole naprej. Učenci od 4. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, starejši pa na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja.

Državno tekmovanje bo 12. januarja 2019 v Mariboru. Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča. Obe tekmovanji trajata 40 minut. Več informacij najdete na spletni strani ACM tekmovanja Bober.