Osnovna šola Prežihovega Voranca

Sara Marn, psihologinja in Petra Mustar, psihologinja

OŠ Prežihovega Voranca