Osnovna šola Prežihovega Voranca

Psihologinji

Sara Marn, psihologinja

Petra Mustar, psihologinja