Osnovna šola Prežihovega Voranca

 

POKLICNO USMERJANJE  - 9. razredi

 

  • SEPTEMBER: predstavitev pomembnih informacij glede postopka vpisa na Roditeljskem sestanku

  • OKTOBER: predstavitev postopka vpisa, srednješolskih programov vsem učencem 9. razredov

  • NOVEMBER: Obisk Kariernega centra:

predstavitev Kariernega centra, dostop do vseh informacij o srednjih šolah, izpolnjevanje vprašalnika KaminKako (kakšen poklic je zame glede na moje značilnosti in veščine?)

  • DECEMBER: skupaj izpolnimo Elektronski vprašalnik o poklicni poti
  • DECEMBER, JANUAR: Individualno poklicno svetovanje pri šolski psihologinji
  • FEBRUAR: usmerjanje na Informativna dneva, Prijave za preizkuse posebnih nadarjenosti
  • APRIL: oddaja prijav za vpis v 1. letnik SŠ; objava stanja prijav
  • MAJ: objava omejitev vpisa