Osnovna šola Prežihovega Voranca

Stanje prijav za vpis 2018/2019

Stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij najdete tu:

http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Kariera danes -  potrebne spretnosti za

načrtovanje in vodenje kariere

 

Kariera nekoč - dobra izobrazba in solidno delo

zagotavljajo stabilno kariero

Rokovnik 2018/2019

Pomembni datumi v zvezi z vpisi v srednješolsko izobraževanje najdete tu:

Rokovnik 2018/2019

TOČKE!

Spodnje meje izbirnega postopka

na šolah z omejitvijo vpisa

Kalkulator točk

KLIK

Uporabne

spletne strani