Osnovna šola Prežihovega Voranca

 Kontaktne ure

 
vsak petek od 7.30 do 8.10
 
V tem času sem na voljo za svetovanje po telefonu ali osebna srečanja.
 
Zaradi lažje organizacije dela se za srečanje oz. govorilne ure predhodno dogovorite po
tel. številki: 031 743 447.
 

KAKO SE UČIM DOMA

Vsi smo imeli kdaj težave z učenjem v šoli. Kako se naučiti, razumeti, povezovati? Premagovali smo jih na različne načine.

 

Oddaja o učenju: MISIJA UČENJE (RTV SLO 1)

Predstavljene so različne metode učenja.

 

http://4d.rtvslo.si/!arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174308382

Šolska skupnost učencev

V šolskem letu 2004/2005 je na naši šoli začel delovati šolski parlament – izvršilni organ šolske skupnosti.

Člani šolskega parlamenta so predstavniki - večinoma predsedniki in namestniki predsednikov - razrednih skupnosti na predmetni stopnji.

Parlamentarci se srečanj udeležujejo prostovoljno.

Na prvem srečanju, v začetku šolskega leta, parlamentarci med seboj izvolijo predsedstvo in aktivno sodelujejo pri sooblikovanju ciljev in nalog šolske skupnosti za tekoče šolsko leto.

CILJI IN NALOGE ŠS

1. Sodelovanje na otroškem parlamentu
Predstavniki razrednih skupnosti bodo aktivno sodelovali na otroškem parlamentu.
V ta namen bomo nekaj ur v začetku šolskega leta namenili diskusiji na določeno temo v delovnih skupinah.
Na šolskem parlamentu bomo določili predstavnike šole na območnem parlamentu.

2 Delavnice na določene teme (teme delavnic lahko predlagajo tudi učenci skupaj z razrednikom)

3 Dobrodelne akcije
V skladu z aktualnimi dogodki doma in v svetu se bodo predstavniki odločili, pri katerih dobrodelnih akcijah in na kakšen način bodo sodelovali.
Natančnejše izvedbe dobrodelnih akcij na šoli bomo opredelili na srečanju za vsako akcijo posebej.

4 Sodelovanje v komisiji za prehrano
Predstavniki razrednih skupnosti bodo med seboj izbrali predstavnika šolske skupnosti v komisiji za prehrano.

5 Pomoč mlajšim učencem
Učenci predmetne stopnje lahko - po dogovoru z učitelji in starši in po končanih šolskih obveznostih - preživijo uro ali dve na teden z učenci razredne stopnje. V tem času se lahko z njimi igrajo (igre na igrišču, socialne igre), pomagajo pri domačih nalogah, likovnih delavnicah, ki jih vodi učiteljica v OPB itd.

ŠOLSKA SKUPNOST v šol. letu 2007/08

Predstavniki šolske skupnosti – parlamentarci - so za letošnje šolsko leto izvolili člane predsedstva:
Dora Rakar – predsednica,
Matej Kosec – podpredsednik,
Eva Jean - zapisničarka ter
Gregor Lipovšek kot izvoljen član komisije za prehrano.

Priprave na sodelovanje na 18. otroškem parlamentu na temo »Zabava in prosti čas mladih« so potekale ločeno v dveh delovnih skupinah. Prvo skupino so sestavljali mlajši učenci (od 2. do 4. razreda), drugo skupino pa starejši učenci (od 5. do 9. razreda). Tako so se na dosedanjih srečanjih mlajši in mladi parlamentarci pogovarjali, si izmenjevali mnenja in predloge o tej temi.

Na zadnjem srečanju pred območnim parlamentom (tj. srečanje predstavnikov centrskih osnovnih šol) sta obe delovni skupini predstavili in izmenjali svoja mnenja in izkušnje. Na koncu smo izbrali predstavnike, ki so zastopali našo šolo na območnem parlamentu.

Na območnem parlamentu, ki je bil 8.1. 008, je bila za sodelovanje na mestnem otroškem parlamentu izbrana Dora Rakar.

Mestni otroški parlament bo v četrtek, 24. januarja 2008, v dvorani Mestne hiše Ljubljana.

ŠOLSKA SKUPNOST v šol. letu 2006/07

Predstavniki so na srečanjih izpostavili tekočo problematiko in spregovorili o težavah, ki so jih doživeli sami ali njihovi sovrstniki. V konstruktivnem pogovoru so izmenjali izkušnje in drug drugemu omogočili drugačen pogled na isto problematiko.

Sodelovali so na otroškem parlamentu, kjer je potekala diskusija na temo NAŠE MNENJE O DEVETLETKI.

Aktivno so se odzvali na vabila k sodelovanju v humanitarnih akcijah. Tako so: sestavljali paketke z osnovnimi šolskimi potrebščinami, ki so jih potem poslali v Bolgarijo (ki se je januarja pridružila EU).

Mentorica šolske skupnosti: Jana Pete