Osnovna šola Prežihovega Voranca

O knjižnici

Šolsko knjižnico vodi prof. Vilma Grmovšek Simončič. Gradivo šolske knjižnice vključuje knjige, serijske publikacije, avdio in video gradivo, CD-rome in računalniško gradivo. Učenci, učitelji in ostali zaposleni si lahko izposodijo gradivo v skladu s poslovnikom in urnikom šolske knjižnice.

Knjižnica ima 22.870 aktivnih enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Uporabniki imajo prost dostop do knjižnega gradiva. Strokovna in poučna literatura sta razvrščeni po UDK sistemu, leposlovje pa po starostnih stopnjah: C (cicibanova starostna stopnja, 1. triada), P (pionirska starostna stopnja, 2. triada), M (mladinska starostna stopnja, 3. triada) in L (ljudsko slovstvo).

Ob vpisu v šolo postane vsak učenec član šolske knjižnice. Izposoja knjižnega gradiva poteka z izkaznico šolske knjižnice in ni prenosljiva. Vsem uporabnikom je gradivo dostopno brezplačno.

Izposojevalni rok je 21 dni. Gradivo je mogoče podaljšati za naslednjih 21 dni, če ni gradivo za domače branje. Kdor ima gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega ne more izposoditi, dokler ne vrne starega. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta.

Poletavci - poletni bralci

http://www.mklj.si/branje/poletavci