Osnovna šola Prežihovega Voranca

MATEMATIKA - vaje in testi 

Povezave na spletne strani

povezava na spletno stran z NPZ preteklih let 

povezava, na kateri najdete odlične vaje, teste, razlage, gradiva,....

http://www.e-um.si/ 

Za vse razrede devetletke

in še:

www.naloge.si


« Marina Seme - MAT, ROM