Osnovna šola Prežihovega Voranca

MPZ 

Vse o petju v zboru na predmetni stopnji

V brezplačno interesno dejavnost "mladinski pevski zbor" (v nadaljevanju MPZ) se lahko vpišejo učenci od 5. do 9. razreda, ki na začetku leta opravijo avdicijo, na kateri dokažejo dovolj glasbenih sposobnosti in znanj: zadovoljiv melodični, ritmični in harmonski posluh, dober spomin, korajžo in veselje do petja v pevskem zboru. V MPZ bodo vključeni učenci z opravljeno avdicijo in oddano prijavnico najkasneje do 15.9. vsakega novega šolskega leta. Vsak član se mora, od 4 učnih ur, udeležiti vsaj dve uri tedensko.  Poleg vaj so obvezni tudi nastopi. 

 

Z rednimi vajami pričnemo v drugem tednu septembra. MPZ je aktiven vse do letnega koncerta konec maja ali v začetku junija.

 

Za vestno in redno obiskovanje vaj in nastopov (vsaj 90% prisotnost) pevec/-ka ob koncu šolskega leta dobi pisno pohvalo.

 

MPZ nastopa na prireditvah za šolo in izven, sodeluje na ocenjevalni reviji JSKD-ja "Pomladna prepevanja". Program zbora obsega težje dvoglasne in triglasne a capella pesmi in z inštrumentalno spremljavo, za katero potrebujemo korepetitorja/korepetitorico. Stilno so pesmi različne, trudimo se program izoblikovati čimbolj pestro, predvsem pa zabavo in zanimivo, tako za izvajalce, kot za poslušalce.

 

Vse starše, ki obvladajo igro na klavir vabimo, da se nam pridružijo kot korepetitorji šolskih pevskih zborov, saj imamo zadnja leta kar velike težave s pridobivanjem obveznih korepeticij na javnih nastopih in revijah.


« Kastelic Malnar - GUM