Osnovna šola Prežihovega Voranca

Glasba 

učila in učni pripomočki

Glasba 4

Učila:

 • Glasba 4, samostojni delovni zvezek z zvočnim gradivom
 • mali črtani zvezek A5 (80 listni za več let - do 9.razreda oz. do napolnitve)
 • kljunasta flavta (sopranska) - v uporabi bo v 4., 5. in 6. razredu

 

Glasba 5

Učila:

 • Glasba 5, delovni zvezek z zvočnim gradivom
 • mali črtani zvezek A5 iz 4. razreda 
 • kljunasta flavta iz 4. razreda

 

Glasba 6

Učila:

 • Glasba 6, samostojni delovni zvezek z zvočnim gradivom
 • mali črtani zvezek A5 iz 5. razreda
 • kljunasta flavta iz 5. razreda (le pri poglavju Pihala)

 

Glasba 7

Učila:

 • Glasba 7, samostojni delovni zvezek 
 • mali črtani zvezek A5 iz 6. razreda

 

Glasba 8

Učila:

 • Glasba 8, samostojni delovni zvezek 
 • mali črtani zvezek A5 iz 7. razreda

 

Glasba 9

Učila:

 •  mali črtani zvezek A5 iz 8. razreda


« Kastelic Malnar - GUM