Osnovna šola Prežihovega Voranca

OPZ 

Vse o petju v zboru na razredni stopnji

V brezplačno interesno dejavnost "otroški pevski zbor"(v nadaljevanju OPZ)  so vključeni učenci od 2. do 5. razreda, ki opravijo avdicijo, na kateri dokažejo dovolj pevskih sposobnosti in glasbeni spomin, se primerno vedejo (poslušajo in upoštevajo zborovodjo (učitelja/-ico) ter spoštujejo druge) in redno obiskujejo vaje in nastope. Na vaje OPZ prinašajo mali zvezek, kamor  prilepijo nove pesmi za hitrejše učenje besedil (tudi doma). Kdor se neprimerno vede in ne upošteva navodil je lahko iz zbora izpisan tudi med letom. Vadimo dvakrat tedensko po eno šolsko uro.

Za vestno obiskovanje vaj (90 % vseh ur) in udeleževanje nastopov se učencu pevcu ob koncu leta podeli pisno pohvalo.

OPZ nastopa na prireditvah v šoli in izven, se udeležuje ocenjevalne revije Javnega sklada za kulturne dejavnosti na "Pomladnih prepevanjih". Pesmi OPZ-ja so pretežno enoglasne in lažje dvoglasne pesmi ljudske in umetne zakladnice domačih in tujih avtorjev, ki imajo pretežno klavirsko spremljavo, za-to pa potrebujemo korepetitorja/korepetitorico.

Zaradi nenehnih težav s korepetitorji vabimo tudi starše, ki dobro obvladajo igro na klavir, da nam priskočijo na pomoč in postanejo korepetitorji šolskih pevskih zborov.


« Kastelic Malnar - GUM