Osnovna šola Prežihovega Voranca

Latinščina za starše učencev 6. razreda 

Per vias antiquas – Po starodavnih poteh

Ure latinščine za starše učencev 6.a in 6.b razreda

Prav posebej je treba pohvaliti starše, ki so se na začetku letošnjega šolskega leta (2010/2011) šest tednov zapored udeleževali uvodnega tečaja Lingua Latina. Prijavilo se jih je 20, na ure latinščine pa jih je prišlo 10. Vsi, ki so k pouku hodili redno, so si prislužili oceno 5 (odlično). Čestitamo!

Kratki tečaj smo zaključili z ogledom lapidarija v Narodnem muzeju Slovenije in seveda branjem latinskih napisov.

Magistra A. Pirkmajer Slokan


Galerija

« Latinščina in JeŠT