Osnovna šola Prežihovega Voranca

Iniciativni odbor za ohranitev in oživitev pouka latinščine v slovenski osnovni šoli 

Iniciativni odbor je bil ustanovljen z namenom, da pomaga pri ohranjanju in oživitvi pouka latinščine v devetletni osnovni šoli, ki ji vse do zdaj še ni uspelo ustvariti primernih pogojev za pouk latinščine, katerega standardi se zato v primerjavi z osemletno osnovno šolo zmanjšujejo in pogoji pouka slabšajo.


« Latinščina in JeŠT