Osnovna šola Prežihovega Voranca

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

8. in 9. razred

Vsebina letošnjega tekmovanja je "Ob 150-letnici prvega tabora na Slovenskem - od čitalniškega gibanja, bésed, do taborov na Slovenskem".

Tekmovanje organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo in poteka na treh ravneh:

- šolsko tekmovanje: 4. 12. 2018,

- območno tekmovanje: 5. 2. 2019 in

- državno tekmovanje: 16. 3. 2019.

Podrobnejše informacije o tekmovanju, seznam literature in virov in arhiv tekmovalnih nalog se nahajajo na spletnem naslovu https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-zgodovine

Tekmovanje iz znanja zgodovine je namenjeno učencem 8. in 9. razreda.

Priprave na tekmovanje potekajo ob torkih 7. šolsko uro v učilnici za zgodovino.

Udeležba učencev na pripravah in tekmovanju je prostovoljna.

Mentor tekmovanja iz znanja zgodovine: Damjan Perš


« Damjan Perš - ZGO, NI, OBS