Osnovna šola Prežihovega Voranca

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

8. in 9. razred

Vsebina letošnjega tekmovanja je "Podobe življenja ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem".

Tekmovanje organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo in poteka na treh ravneh:

- šolska raven tekmovanja: 5. 12. 2017,

- območna raven tekmovanja: 1. 2. 2018 in

- državna raven tekmovanja: 17. 3. 2018.

Podrobnejše informacije o tekmovanju, seznam literature in virov in arhiv tekmovalnih nalog se nahajajo na spletnem naslovu http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-zgodovine.

Tekmovanje iz znanja zgodovine je namenjeno učencem 8. in 9. razreda.

Priprave na tekmovanje potekajo ob četrtkih 6. šolsko uro v učilnici za zgodovino.

Udeležba učencev na pripravah in na tekmovanju je protovoljna.

Mentor tekmovanja iz znanja zgodovine: Damjan Perš


« Damjan Perš - ZGO, NI, OBS