Osnovna šola Prežihovega Voranca

Nemška bralna značka (EPI Lesepreis) 

7., 8. in 9. razred

Pri pouku nemščine kot obvezni izbirni predmet učenci 7., 8. in 9. razreda opravljajo nemško bralno značko EPI Lesepreis.

Seznam knjig za letošnjo bralno značko in primeri starih testov se nahajajo na spletnem naslovu http://www.evedez.si/Epi.

Seznam knjig je narejen za nemščino kot prvi tuji jezik. Ker na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Ljubljana poteka pouk nemščine kot obvezni izbirni predmet, se lahko odločimo, za kateri razred bomo tekmovali.

Tekmovanje iz nemške bralne značke bo potekalo od 11. do 15. 3. 2019.

Mentor nemške bralne značke: Damjan Perš


« Damjan Perš - ZGO, NI, OBS