Osnovna šola Prežihovega Voranca

Nemščina 

7., 8. in 9. razred

SPLETNI SLOVARJI:
- Slovar slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

- Nemško-slovenski/slovensko-nemški slovar: https://sl.pons.com

- Nemški slikovni slovar: http://www.bildwoerterbuch.com

- Nemško-nemški slovar: https://www.duden.de

- Nemški slikovni slovar z izgovorjavo: http://www.languageguide.org/german/vocabulary

 

VAJE:

- spreganje nemških glagolov: http://konjugator.lingofox.de/de/index.php?id=conjugate_german


« Damjan Perš - ZGO, NI, OBS