Osnovna šola Prežihovega Voranca

Pomoč pri domačem delu 

03.05.2018

Za lažjo organizacijo in sledenje domačemu delu in branju si lahko natisnete:

BRALNI LIST 2. r

BRALNI LIST 3. r

BRALNI LIST 4. IN 5. r

DOMAČE NALOGE


«  Helena Kokot Bujanovič - specialna pedagoginja