Osnovna šola Prežihovega Voranca

Tekmovanje iz znanja geografije 

03.11.2017

Vsebina letošnjega tekmovanja iz znanja geografije je »Trajnostni turizem za razvoj«.

 

Tekmovanje organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo in je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tekmovanje poteka na treh ravneh in sicer:

 – šolsko tekmovanje: torek, 16. januar 2018 ob 14. uri,

– območno tekmovanje: sreda, 7. marec 2018 ob 13. uri,

– državno tekmovanje: petek, 13. april 2018 ob 11. uri.

Viri in literatura za tekmovanje se nahajajo na spletni strani: http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss.

Tekmovanje iz znanja geografije je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda.

Priprave na tekmovanje potekajo ob torkih 7. šolsko uro v učilnici za geografijo.

Mentorica tekmovanja iz znanja geografije: Rosana Uršič


« Rosana Uršič - GEO