Osnovna šola Prežihovega Voranca

Tekmovanje iz znanja geografije 

26.10.2016

Vsebina letošnjega tekmovanja iz znanja geografije je ˮMigracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost svetaˮ.

 

Tekmovanje organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo in je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tekmovanje poteka na treh ravneh v naslednjih tekmovalnih skupinah:

- Osnovna šola A (8. in 9. razred),

- Osnovna šola B (6. in 7. razred).

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

- šolsko tekmovanje: torek, 15. januar 2019 ob 14. uri,

- območno tekmovanje: sreda, 6. marec 2019 ob 13. uri,

- državno tekmovanje: petek, 12. april 2019 ob 11. uri.

 

Seznam virov in literature za tekmovanje senahajana spletni strani: https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss.

 

Tekmovanje iz znanja geografije je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda.

Priprave na tekmovanje potekajo ob četrtkih 7. šolsko uro v učilnici za geografijo.

Mentorica tekmovanja iz znanja geografije: Rosana Uršič


« Rosana Uršič - GEO, TVZ, RDK