Osnovna šola Prežihovega Voranca

NPZ - informacije za starše 

09.04.2017

INFORMACIJE ZA STARŠE

              

                                    

TOREK,

30. maja 2017

NPZ/9:

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z

dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

 

Seznanitevučencev z dosežki v 9. razredu.

 

Uveljavljanje pravice do vpogledav učenčeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

 

 

SREDA,

31. maj 2017

NPZ/9:

Uveljavljanje pravicedo vpogleda v učenčeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu

na Ric.

 

 

ČETRTEK,

1. junij 2017

NPZ/9:

Uveljavljanje pravice do vpogledav učenčeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

 

Posredovanje podatkovo poizvedbah v 9. razredu

na Ric.

 

 

TOREK,

6. junij 2017

NPZ/6:

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z

dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

 

Seznanitevučencev z dosežki v 6. razredu.

 

Uveljavljanje pravice do vpogledav učenčeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

 

 

SREDA,

7. junij 2017

NPZ/9+6:

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov

(po poizvedbah) učencev v 9. razredu.

 

Uveljavljanje pravice do vpogledav učenčeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

 

Posredovanje podatkovo poizvedbah v 6. razredu.

 

 

 

 

ČETRTEK,

8. junij 2017

NPZ/6:

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve

ovrednotene preizkuse NPZv 6. razredu.

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu

na Ric.

 

 

ČETRTEK,

15. junij 2017

NPZ/9:

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za

učence9. razreda.

 

 

 

PETEK,

16. junij 2017

NPZ/6:

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov

(po poizvedbah) v 6. razredu

 

 

PETEK,

23. junij 2017

NPZ/6:

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence

6. razreda.

 

 

 

 


« Domov