Osnovna šola Prežihovega Voranca

Kolesarski krožek 

19.09.2017

Kolesarski izpit

 

Tudi v tem šolskem letu bodo učenci petega razreda opravljali kolesarski izpit, kateri bo razdeljen na dva dela. Prvi teoretični del se bo izvajal v prvem ocenjevalnem obdobju medtem, ko se bo drugi praktični del izvajal v spomladanskem delu.

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI IN NALOGE

Učenci v kolesarskem krožku :

·       pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,

·       se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,

·       poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,

·       se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu,

·       se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE VSEBINE

I. TEORETIČNO USPOSABLJANJE

1.   Varno kolo

2.   Prometni znaki

3.   Vožnja s kolesom

4.   Upoštevanje pravil

5.   Mimovožnja

6.   Prehitevanje

7.   Zavijanje v desno

8.   Zavijanje v levo

9.   Ravnanje kolesarja pri prehodu čez železniško progo

     10. Prometne situacije

 

II. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE – usposabljanje na prometnem poligonu (šolskem igrišču)

1.   Razvijanje spretnosti za vožnjo kolesa

2.   Vaje za varno vključevanje s kolesom v promet

3.   Vožnja s kolesom na prometnem poligonu

 

III. OCENJEVANJE ZNANJA (KOLESARSKI IZPIT)

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati:

·       da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu

·       da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v prometu

·       da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu

·       da zna pravilno presoditi možnosti in omejitve kolesarja v prometu

 

URNIK ZA KOLESARSKI KROŽEK

 

5.a : sreda, 6. šolska ura (12.50 - 13.35)

5.b : torek, 6. šolska ura (12.50 - 13.35)

1.   ocenjevalno obdobje: teoretični del se izvaja v računalniški učilnici

2.   ocenjevalno obdobje: praktični del se izvaja pred šolo in v okolici šole

 

Mentorica kolesarskega krožka:

                                                                              Dorica Gale


« Domov