Osnovna šola Prežihovega Voranca

27. latinski raziskovalni tabor 

01.10.2018

Latinski raziskovalni tabor je pritegnil pozornost tudi Oddelka klasične filologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Takole so zapisali na svoji spletni strani:

Od 27. do 29. septembra 2018 je v Celju potekal latinski raziskovalni tabor, na katerem so sodelovali učenci od šestega do devetega razreda z dveh ljubljanskih osnovnih šol, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Milana Šuštaršiča. V intenzivnem in inovativno zasnovanem programu so se otroci, nastanjeni v Dijaškem domu Celje, seznanili z rimskim municipijem Celeia. Na samostojni delavnici v celjskem lapidariju ter na ekskurziji v rimsko nekropolo v Šempetru so se spoznali z epigrafiko.

Celeia in predmetnik

Obravnavali so celo plejado s tem povezanih učnih snovi. Med njimi so bila rimska domovanja in prehrana; rimsko mesto; ozemlje današnje Slovenije v rimskih časih; podlage za pisanje in antične knjižnice; in rimsko štetje let, mesecev in dni. Spoznali in dramsko uprizorili so tudi vrsto antičnih mitov, kot so ugrabitev Evrope, Meduza, Ifigenija na Avlidi in med Tavrijci, Ganimed, Kastor in Poluks ter Herakles in Alkestida. V povezavi s temi vsebinami so utrjevali slovnična pravila ter besedišče in se spoznavali z osnovami latinskih pisem. Staršem so zadnji dan s tabora poslali pravcato latinsko razglednico.

Jeziki štejejo

Tabor ima že dolgo tradicijo, ki jo je na OŠ Prežihovega Voranca začela profesorica Aleksandra Pirkmajer. Kot je razvidno iz imena letošnjega dogajanja, Lingua Latina laeta vicesima septima, je potekal sedemindvajsetič. Vodila ga je profesorica Tea Kranjc s pomočjo profesorice Julije Hoda, ki je pomagala kot spremljevalka in somentorica. Obe poučujeta na OŠ Prežihovega Voranca. Učence z OŠ Milana Šuštaršiča je spremljal profesor Gašper Kvartič. Obe šoli sta del večletnega projekta »Jeziki štejejo« (JEŠT), ki ga vodi Pedagoška fakulteta, v latinskem delu pa poteka s sodelovanjem Filozofske fakultete UL in Pedagoškega inštituta. Na taboru je tako sodeloval tudi dr. David Movrin z Oddelka za klasično filologijo. (vir: https://ff.classics.si/2018/09/29/latinski-raziskovalni-tabor-v-celju/)


« Domov