Osnovna šola Prežihovega Voranca

Vaje pred testom (algebrski izrazi in ulomki) 

12.10.2018

Na tej povezavi se nahajo vaje iz algebrskih ulomkov (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje).

Do ponedeljka (15. 10. 2018) za DN rešite naloge v delovnem zvezku ZNAM ZA VEČ iMATEMATIKA 9, str. 14-15, in samostojno preverite rezultate na www.znamzavec.si. Rešene naloge v delovnem zvezku prinesite na pouk.


« Matematika (Anže Rozman)