Osnovna šola Prežihovega Voranca

Kulturni dan za učence 9. razreda - Plečnikova Ljubljana 

28.10.2018

V četrtek, 25. 10. 2018, je za učence 9. razreda potekal kulturni dan na temo "Plečnikova Ljubljana", v okviru katerega so učenci spoznali življenje in delo slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika s poudarkom na njegovih delih v Ljubljani.

Delo je najprej potekalo v učilnici. Na podlagi besedil so učenci izdelali časovni trak o Plečnikovem življenju in spoznali njegova glavna dela, s katerimi je zaznamoval srednjeevropska mesta Dunaj, Prago in Ljubljano. Nato so se seznanili z osnovnimi pojmi arhitekture. Ob zemljevidu Ljubljane so razvrstili Plečnikova dela v središču mesta in ob središču mesta. Sledile so priprave na predstavitev Plečnikovih del. Na podlagi pripravljenega gradiva je vsak učenec pripravil predstavitev enega Plečnikovega dela. V učilnici so predstavili Katedralo svobode, stavbo Vzajemne zavarovalnice (stavba današnje Zavarovalnice Triglav), Orlovski stadion (centralni stadion za Bežigradom), zasnovo parka Tivoli, stavbo Baragovega semenišča, stavbo palače Zbornice za trgovino, obrt in industrijo (stavba današnjega Ustavnega sodišča Republike Slovenije), stavbo Uršulinske gimnazije (stavba današnje Gimnazije Jožeta Plečnika), Gerberjevo stopnišče in Stolbo, stavbo Narodne in univerzitetne knjižnice, Spomenik Napoleonu in Iliriji, Križanke, ureditev Zoisove ceste, Trnovski most, Plečnikovo hišo v Trnovem, Levstikov trg (nekdaj Šentjakobski trg), Čevljarski most, Peglezen, tržnico in Tromostovje. Po predstavitvah je sledila vaja orientacije ob zemljevidu, pri kateri so morali učenci na terenu iskati pot od enega do drugega Plečnikovega dela. Po orientaciji je sledila vrnitev v šolo.


« Domov