Osnovna šola Prežihovega Voranca

3. deklinacija/vaja »

Prevedi v slovenščino.


« Latinščina in JeŠT