Osnovna šola Prežihovega Voranca


«  Helena Kokot Bujanovič - specialna pedagoginja